Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może z niego zrezygnować lub dokonać modyfikacji - anulując lub modyfikując zamówienie na stronie Sklepu internetowego DRG. W wypadku rezygnacji z zamówienia DRG zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni na zasadach określonych w pkt 7.11. Regulaminu sklepu

 2. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym DRG może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.

 3. Bieg do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, czyli po dostarczeniu produktu.

 4. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć DRG w w/w terminie oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu może posłużyć się formularzem (pobierz).  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do umów:

  - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres DRG niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że DRG zaproponowała, że sama odbierze rzecz.

 7. Zwrot odbywa się na koszt Konsumenta.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Tym samym nie wolno bezpłatnie korzystać z produktu w terminie do odstąpienia.

 9. Sklep internetowy DRG nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 10. W razie odstąpienia od umowy sklep internetowy DRG po otrzymaniu zwróconego produktu zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności w terminie do 14 dni.

 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że uzgodniono ze sklepem inne rozwiązanie. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Więcej informacji znajdziesz w naszej "Polityce prywatności".