Sposoby dostawy towaru

1. Wysyłka firmą kurierską

Po otrzymaniu płatności zamówiony towar dostarczany jest do odbiorcy na terenie kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Odbiór osobisty

Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy DRG MedTek Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Wita Stwosza 24 w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku oprócz dni wolnych od pracy.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może z niego zrezygnować lub dokonać modyfikacji - anulując lub modyfikując zamówienie na stronie Sklepu internetowego DRG. W wypadku rezygnacji z zamówienia DRG zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności w ciągu 14 dni na zasadach określonych w pkt 7.11. Regulaminu sklepu

 2. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym DRG może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.

 3. Bieg do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, czyli po dostarczeniu produktu.

 4. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć DRG w w/w terminie oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu może posłużyć się formularzem (pobierz).  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do umów:

  - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres DRG niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że DRG zaproponowała, że sama odbierze rzecz.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Tym samym nie wolno bezpłatnie korzystać z produktu w terminie do odstąpienia.

 9. DRG nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 10. W razie odstąpienia od umowy DRG niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego produktu zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DRG).

 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodniono z DRG inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

Copyrights © 2015